KLEURENTABEL 1
In onderstaande tabel zie je een collectie van de zogenaamde webveilige kleuren.
Dat wil zeggen dat deze kleuren nagenoeg door iedere browser worden herkend.
Zie uitleg kleuren pagina

FFFFCC FFCCCC FF99CC FF66CC FF33CC FF00CC
FFFF99 FFCC99 FF9999 FF6699 FF3399 FF0099
FFFF66 FFCC66 FF9966 FF6666 FF3366 FF0066
FFFF33 FFCC33 FF9933 FF6633 FF3333 FF0033
FFFF00 FFCC00 FF9900 FF6600 FF3300 FF0000
FFCCFF CCCCFF 99CCFF 66CCFF 33CCFF 00CCFF
FF99FF CC99FF 9999FF 6699FF 3399FF 0099FF
FF66FF CC66FF 9966FF 6666FF 3366FF 0066FF
FF33FF CC33FF 9933FF 6633FF 3333FF 0033FF
FF00FF CC00FF 9900FF 6600FF 3300FF 0000FF
CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00
99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00
66FFFF 66FFCC 66FF99 66FF66 66FF33 66FF00
33FFFF 33FFCC 33FF99 33FF66 33FF33 33FF00
00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00

000000 333333 666666 999999 Voor iedere waarde van R, G of B kan gekozen worden uit:
00     33     66     99     CC     FF

Voor iedere waarde van R, G of B dus 6 mogelijkheden en dat zijn dan 6X6X6=216 kleurencombinaties.

330000 333300 336600 339900
660000 663300 666600 669900
990000 993300 996600 999900
003300 003333 003366 003399
006600 006633 006666 006699
009900 009933 009966 009999
000033 330033 660033 990033
000066 330066 660066 990066
000099 330099 660099 990099